ISSN: 2413-9610 (print), 2663-2365 (online)

Цілі та проблематика. Журнал «Управління розвитком» – це науковий рецензований журнал із закритим доступом, який публікує статті високої якості у багатьох суміжних економічних дисциплінах, особливо в галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів і банківської справи. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 281 - Публічне управління та адміністрування, 126 - Інформаційні системи та технології.

Засновник видання: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: КВ № 21225-11025 ПР від 30.01.2015 р..

Журнал «Управління розвитком» (Development management) внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук – Категорія «Б» – (поз. 301, стор. 71) (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600). Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).

Рік заснування: 2014.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор:

Заступники головного редактора: Ірина Чмутова,

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені із Італії, Туреччини, Білорусі, Македонії, Албанії, Болгарії та Словаччини. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Управління розвитком» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
Crossref
Crossref
PBN
PBN
UBL
UBL
BASE
BASE