Головний редактор

Доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародної економіки і підприємтсва, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Заступники головного редактора

Доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Члени редакційної колегії

Кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, професор, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Україна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАН України), заступник директора з наукової роботи, м. Харків, Україна

Доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, ПВНЗ «Міжнародний Європейський університет», Україна

Доктор економічних наук, доцент, кафедра фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, Україна

Доктор економічних наук, професор, кафедра банківської справи, Одеський національний економічний університет, Україна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Україна

Доктор технічних наук, професор, кафедра інформаційних систем, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри банківського бізнесу та фінансових послуг, Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Україна

Професор, доктор філософії, проректор у справах студентів, Ярославська державна вища техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича, Польща

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем і технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Доктор економічних наук, професор, Технологічний освітній інститут Західної Македонії, Університет прикладних наук Західної Македонії, Греція

Доктор економічних наук, професор, Варшавський політехнічний університет, Польща

Доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

Доктор економічних наук, управління підприємствами та локальною системою, доцент кафедри політичних наук, комунікації та міжнародних відносин, Університет Мачерати, Італія