ISSN: 2413-9610 (print), 2663-2365 (online)

Aims and Scope. Журнал «Управління розвитком» – це науковий рецензований журнал із закритим доступом, який публікує статті високої якості у багатьох суміжних економічних дисциплінах, особливо в галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів і банківської справи. Більше про це у розділі Aims and Scope.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 281 - Публічне управління та адміністрування, 126 - Інформаційні системи та технології.

Засновник видання: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Certificate of state registration of print media: КВ № 21225-11025 ПР від 30.01.2015 р..

Журнал «Управління розвитком» (Development management) внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук – Категорія «Б» – (поз. 301, стор. 71) (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600). Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).

Year of foundation: 2014.

Frequency of issue: 4 рази на рік.

Languages: Ukrainian, English.

Editor-in-Chief: 

Deputies editor-in-chief: Iryna Chmutova,

The editorial board of the scientific journal includes well-known Ukrainian and foreign scientists from Italy, Turkey, Belarus, Macedonia, Albania, Bulgaria, and Slovakia. Information about the full staff is available in the section Editorial Board.

Indexing. Development management is indexed by international databases and catalogues:

Index Copernicus
Index Copernicus logo
Professional publications of Ukraine
Professional publications of Ukraine logo
VNLU
VNLU logo
Crossref
Crossref logo
PBN
PBN logo
UBL
UBL logo
BASE
BASE logo